Zvanična odluka: Bosni Ekoenergija kazna od 2.000 KM i dvije naredne utakmice van Visokog!

Bosni Ekoenergija kazna od 2.000 KM i dvije NAREDNE utakmice van Visokog!

Komesar BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine donio je konačnu odluku o visini kazne za naš klub, nakon incidenta po završetku susreta protiv RK Gračanica.

Odluku komesara prenosimo u cjelosti:

“Nakon dospijeća dokumentacije tražene po Biltenu br. 3, kao i naknadnog pregleda
snimka, a u vezi sa dešavanjima nakon utakmice odigrane u Visokom 24.09.2022. godine između RK BOSNA EKOENERGIJA – RK GRAČANICA donosim slijedeću

O D L U K U

U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 43. RK BOSNA EKOENERGIJA se izriče, novčana kazna u iznosu od 2.000,00 (dvijehiljade) KM i zabrana igranja dvije naredne utakmice u Visokom.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon pregleda snimke utakmice neupitan je ulazak gledatelja u teren i fizički napad od strane jednog gledaoca na igrača RK GRAČANICA. U dopunskim izjavama svih aktera utakmice, kao i sačinjenom zapisniku PU VISOKO navodi se da je zahvaljujući igračima i predstavnicima ekipa spriječena sveopća tuča. Dopis PU Visoko je potvrdio sve navode službenih osoba utakmice.

RK BOSNA EKOENERGIJA je nakon utakmice izrazio žaljenje za incidentom i uputili su javno izvinjenje rukometašima i sl. osobama RK Gračanica. Cijeneći dugogodišnje postojanje RK BOSNA EKOENERGIJA VISOKO smatram da je visina kazne objektivna i da će ista biti jedno gorko iskustvo za klub.”