Zijada Smailagić (SDA), vijećnica GV Visoko uputila inicijativu za izgradnju kanalizacione mreže u visočkim mjesnim zajednicama

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Visoko, Zijada Smailagić danas je ispred Stranke demokratske akcije Visoko podnijela Vijećničku inicijativu da se sredstva koja je dodijelila Vlada Zeničko-dobojskog kantona Programom utroška sredstava vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za 2020. godinu, kojim je za grad Visoko opredijeljeno 664.000,00 KM utroše za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže mjesnih zajednica koje gravitiraju na području grada Visoko.

Smailagić je istakla da Visoko nema planski riješenu kanalizacionu mrežu u vangradskim mjesnim zajednicama, te da se vrlo malo ulagalo u rješavanje tog infrastrukturnog problema, a što svakako predstavlja bitan segment stabilnosti higijensko-epidemiološke situacije na području grada Visoko,  i da u vezi s tim postoji opravdanost inicijative da se odobrena sredstva ulože u razvoj kanalizacione mreže u vangradske MZ grada Visoko.

– „Očekujem da se odobre i dodatna sredstva iz  budžeta Grada Visoko za ovu namjenu u vidu sufinanciranja, jer je pandemija pokazala da moramo voditi računa o higijensko-epidemiološkoj situaciji koja više nema alternativu.“, kazala je Smailagić, naglasivši kako joj se obratila grupa mještana mjesnih zajednica koje nemaju riješenu kanalizacionu mrežu, da imaju ozbiljnih problema zbog začepljenja i izlijevanja fekalija iz neadekvatnih cjevovoda, otvorenih kanala i potoka i tom prilikom ugrožavanja higijensko-epidemiološke situacije, što ima direktne posljedice na ugrožavanje zdravlja stanovništva u tim područjima.

– „Ponukana tim pozivima analizirala sam stanje i u drugim mjesnim zajednicama i došla do sljedećih podataka:

MZ Gračanica ima oko 1100 domaćinstava, samo je u Velikom Čajnu riješeno 150 domaćinstava sa legalnom kanalizacijom, dok preko 900 domaćinstava nema adekvatno riješenu kanalizaciju. Sve se rješavalo individualno i vodilo u rijeku Gorušicu ili su se pravile privatne septičke jame. Zbog toga, MZ ima probleme, dolazi do začepljenja takvih kanalizacija i prinuđeni su da se obraćaju nadležnoj inspekciji za rješavanje problema.

MZ Podvinci ima oko 330 domaćinstava i nemaju riješenu kanalizaciju, u Podvincima kanalizacije su uvedene u Podvinački potok koji se koristi i u druge svrhe.

MZ Topuzovo Polje – podružnica Srhinje broji oko 230 domaćinstava koje nemaju riješenu kanalizaciju.

MZ Dobrinje – podružnica Seoča broji preko 300 domaćinstava koji su kanalizaciju proveli u potok, tim potokom bez cijevi se kanalizacija ulijeva u rijeku Bosnu.

Podružnica Dobrinje broji oko 424 stanovnika, od kojih samo 50 stanovnika ima riješenu kanalizaciju, a ostali su individualno rješavali istu. Grab ima 30 domaćinstava, a samo 13 ima riješenu kanalizaciju. U podružnici Buzići je potrebna rekonstrukcija stare kanalizacije, jer ugrožava higijensku ispravnost vode. Upovac ima kanalizaciju i imaju projektnu dokumentaciju, ali ne mogu dobiti urbanističku suglasnost zbog ugrožavanja vodovoda, te je potrebno na tri mjesta izmjestiti kanalizaciju. Dolovi imaju 35 domaćinstava koji nemaju nikako riješenu kanalizaciju.

MZ Moštre – podružnica Hlapčevići ima oko 40 domaćinstava koja nemaju nikako riješenu kanalizaciju, dok ostali dio sela ima djelimično riješenu kanalizaciju.

MZ Mokronozi – B.Mahala ima oko 30 domaćinstava koja nemaju nikako riješenu kanalizaciju.

MZ Gornje Moštre – podružnica Zimča ima problem izlijevanja potoka, te uslijed malo jačih

padavina dolazi do izlijevanja potoka i potapanja kuća.

MZ Kološići ima oko 250 domaćinstava koja nemaju riješenu kanalizacionu mrežu, a postoji

projektna dokumentacija.

MZ Orašac ima oko 230 domaćinstava koji nemaju riješenu kanalizacionu mrežu, a postoji projektna dokumentacija.

Liješeva ima oko 260 domaćinstava kojim nije riješena kanalizaciona mreža, a postoji projektna dokumentacija.

MZ VRATNICA u naselju Gornja i D. Vratnica ima oko 200 domaćinstava kojima nije riješena kanalizaciona mreža, sve kanalizacije su uvedene u lokalne potoke gdje dolazi do čestih izlijevanja vodotoka sa kanalizacionim sadržajem. U D. Vratnici je izgrađeno resort naselje što usložnjava problem koji treba propisno urediti.

MZ Radovlje ima oko 600 domaćinstava i nema riješenu kanalizaciju, samo dvije podružnice imaju sekundarno oko 200 domaćinstava, a ostalo je odvedeno u potok ili rijeku ili septičku.

U MZ Poriječani trenutno su bez pokrivenosti kanalizacionom mrežom podružnica G.Poriječani sa oko 120 domaćinstava, Grđevac sa oko 110 domaćinstava i Poklečići sa oko 50-60 domaćinstava, s tim što podružnica G. Poriječani ima završen projekat, ali još uvijek nisu prikupljene potrebne saglasnosti tako da se ne mogu izvoditi radovi. Prema informacijama sa kojima raspolažem, Ze-do kanton je odobrio sredstva u visini od 91.000,00 KM za prvu fazu izgradnje sa kojim se planira položiti mreža u dužini od oko 800 m. Ta sredstva su odobrena u prethodnom sazivu Vlade i još uvijek nisu utrošena.

MZ Buci, MZ Goduša, MZ Kralupi i MZ Tušnjići imaju oko 1300 domaćinstava i nemaju riješenu kanalizaciju, kao i još mnoge druge MZ koje nemaju riješenu kanalizacionu mrežu, a gravitiraju na području Grada Visoko.

MZ Arnautovići i Bosnići imaju riješenu kanalizaciju uz potrebnu dokumentaciju.

Mulići uglavnom imaju riješenu kanalizacionu mrežu, dok oko 40 domaćinstava nema riješenu kanalizaciju.“,, navodi se u ovoj Vijećničkoj inicijativi zastupnice Smailagić.

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
OPĆINSKI ODBOR VISOKO