Ženski aktivizam: Rješenje za probleme žena u Visokom

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i UG “Aktiv žena Donje Moštre” iz Moštra/Visoko, uz finansijsku pomoć Evropske unije, organizirat će sesiju sa medijima, na temu koja će se održati u srijedu, 02.06.2021. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama UG “Aktiv žena Donje Moštre”, Šareni hanovi bb Donje Moštre.

Na sesiji je planirano predstavljanje projekta “Zagovaranje za ženska prava”, kojeg finansira Evropska unija, a koji realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), a predstaviće se i planirane aktivnosti za Visoko. Povod organizovanja sesije sa medijima jeste predstavljanje izazova sa kojima se suočavaju žene u Visokom. Razgovaraće se i o pozitivnim praksama u suradnji ženskih organizacija u Visokom i okolnim lokalnim zajednicama, a sve sa ciljem ekonomskog i političkog osnaživanja žena kroz udruživanje i saradnju.

Žene i djevojke koje pripadaju manjinskim i marginalizovanim grupama u BiH se suočavaju sa diskriminacijom i segregacijom, ali njihova znanja i iskustva su od neprocjenjive vrijednosti. Primjer je i udruženje UG „Aktiv žena Donje Moštre“ koje sa svojom vizijom uključivanja žena u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici žele osigurati vidljivost kao i svoju psihološku i ekonomsku stabilnost kroz razvoj lokalne zajednice sa posebnim fokusom na promociju plasteničke i poljoprivredne proizvodnje kojom se pretežno bave žene.

Na sesiji je planirano predstavljanje i pozitivnih primjera promjena kroz aktivizam i pokretanje novih inicijativa, kao što je i projekat „Zagovaranje za ženska prava“ , kroz koji se namjerava doprinijeti promociji i boljem poštivanju ženskih prava. Ohrabrivat će se žene svih starosnih grupa, sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizovane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorijenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH. Projekat će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Predsjednica UG “Aktiv žena Donje Moštre” Medina Omanović će na sesiji govoriti o barijerama i problemima sa kojima se suočavaju žene u Visokom. Selma Hadžihalilović će u ime Fondacije CURE (CURE) i Fondacije za osnaživanje žena (FWE) predstaviti buduću suradnju na projektu, dok će Vedrana Frašto iz Fondacije CURE predstaviti projekat “Zagovaranje za ženska prava”.