ZDK: Uplaćena prva rata boračkih stipendija za 2.249 studenata u iznosu od 309.750 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u ZDK-u jučer uplatila prvu ratu stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK za 2.249 redovnih i samofinansirajućih studenata prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2019/2020. godinu.

Nadležne gradske i općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicima stipendija.

U budžetu ZDK za 2020. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.478.000,00 KM. Ministarstvo za boračka pitanja nastavilo je i ove godine sa praksom dodjele stipendija svim studentima koji su aplicirali na konkurs i koji su ispunjavali uslove.

“Visina stipendija za prvu godinu je 800,00KM, za drugu i ostale godine studija, te  za prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM. Zahvaljujem se premijeru Mirzi Ganiću i ministru finansija Josipu Lovriću koji i u ovoj teškoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa (COVID-19) nisu zaboravili studente”, rekao je resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Premijer Ganić je naglasio da će Vlada nastojati da održi kontinuitet i da svaki mjesec izvrši isplatu jedne rate stipendije.

“Nadam se da će ova kriza kratko trajati i da ćemo se brzo vratiti normalnom životu, a studenti u studentske klupe gdje će nastaviti sticati nova znanja i vještine”, kazao je premijer Ganić.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je sljedeća:

 • Grad Visoko – 38.700,00 KM
 • Grad Zenica – 74.000,00 KM,
 • Općina Breza – 12.750,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 6.850,00 KM
 • Općina Kakanj – 31.450,00 KM
 • Općina Maglaj – 21.100,00 KM
 • Općina Olovo – 13.850,00 KM
 • Općina Tešanj – 24.850,00 KM
 • Općina Usora – 5.200,00 KM
 • Općina Vareš – 10.450,00 KM
 • Općina Zavidovići – 34.900,00 KM
 • Općina Žepče – 35.650,00 KM