ZDK: Priprema za realizaciju Programa “Male škole”

U sklopu pripreme za realizaciju ovogodišnjeg Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovne škole, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK u drugoj polovini decembra organizovalo je po školama ovog kantona evidentiranje polaznika tzv. „male škole“, kao i budućih prvačića u osnovnim školama, a do kraja januara obavljen je i upis djece u predškolske ustanove ZDK.

“Mi još uvijek nemamo konačne podatke o broju upisane djece, jer oni polako pristižu iz predškolskih ustanova sa prostora ovog kantona, a nadamo se da ćemo imati oko 3.000 upisane djece, jer očekujemo da će doći do neznatnog pada broja upisanih učenika u odnosu na prošlogodišnji broj, ali istovremeno očekujemo i porast broja upisanih u odnosu na broj evidentirane djece u prvom krugu”, ističe Bernadeta Galijašević, pomoćnik resornog kantonalnog ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, te odgoj i obrazovanje odraslih.

U predškolskim ustanovama, na prostoru ZDK u toku su i javni konkursi za prijem odgajatelja, tj. realizatora Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, a njegova realizacija predviđena je od 03. marta do 20. maja ove godine.

(Vesna Jovanović)
zenicainfo.ba