ZDK obezbijedio sredstva za izgradnju stanice za praćenje kvaliteta zraka u Visokom

Kantonalnim ekološkim planom ZDK utvrđena je potreba za mjerenjem kvaliteta zraka na području grada Visoko, te je krajem prošle godine Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK provelo postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fiksne automatske stanice za mjerenje kvaliteta zraka kojom će upravljati Institut „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici.

Vrijednost opreme iznosi 250 000 KM, a sredstva za nabavku obezbijedilo je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK-a.

Mjerna stanica je instalirana je u blizini MSŠ “Hazim Šabanović”, te danas i zvanično puštena u rad.

Osnovna uloga fiksne mjerne stanice je ocjena stanja kvaliteta zraka u cilju sagledavanja opće izloženosti stanovništva, vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranja vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka.

Stanica će mjeriti sljedeće parametre: PM10 (čvrste čestice prečnika ispod 10um, H2S (sumporovodik), SO2 (sumpordioksid), O3(ozon), brzinu i smjer vjetra, temperaturu, relativnu vlažnost, atmosferski pritisak, solarno zračenje. Ova stanica, pored mjerenja polutanata, mjeri i meteorološke parametre senzorima instaliranim na stubu visine 10 metara.