Završni radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne i desne obale rijeke Fojnice u Visokom

U toku su završni radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne i desne obale rijeke Fojnice.

Vrijednost ovog projekta je 247.507,65 KM, a njime je planirano uređenje lijeve obale rijeke Bosne i desne obale rijeke Fojnice oblogama od betonskih prizmi na kosinama obalnog pojasa. Šetnica će biti širine dva metra, popunjena sa 10 cm pješčane posteljice, ograđena ivičnjacima.

Ovaj projekat finansiran je od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, dok je izvršilac radova Termo-beton d.o.o Breza. Rok za izvođenje radova je 120 dana od dana uvođenja izvršioca u posao.