Završeni radovi na zgradi OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre – USKORO OTVORENJE

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Mirzom Ganićem, obezbjedila je sredstva za izgtadnju i opremanje nove zgrade osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru. Izgradnja ove škole koštala je 400.000,00 KM, dok je na staroj zgradi škole Vlada obezbjedila 50.000,00 KM za zamjenu stolarije.

Inače, ova škola je započeta sa gradnjom 2008. godine.

U OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” nastavu pogađa 1129 đaka.

Pored centralne škole, Vlada ZDK je obezbjedila i 80.000,00 KM za izgradnju sportske dvorane u područnoj školi Poriječani, a u drugoj fazi je Vlada ZDK obezbjedila još 50.000,00 KM za završne radove krovne konstrukcije.

U područnoj školi u Radovlju obezbjeđujeno je 20.000,00 KM za rekonstrukciju kotla.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić, kontinuirano radi na tome da se svi objekti obrazovnih ustanova budu u punoj funkciji, te da se učenicima obezbjede kvalitetni uslovi nastavnog procesa.

Svečano otvorenje novog školskog objekta planjrano je za dan učitelja, kada će ova škola biti puštena u funkciju.

Ban.ba