Završeni radovi na izgradnji fiskulturne sale područne škole Mula Mustafa Bašeskija u Poriječanima

Završeni su radovi na izgradnji fiskulturne sale područne škole Mula Mustafa Bašeskija u Poriječanima koji su finansirani od strane Grada Visoko u iznosu od 50.000,00KM i osigurana su dodatna finansijska sredstva (za podlogu, grijanje, opremu, uređenje dvorista i sl.) u saradnji s premijerom ZDK Mirnesom Bašićem i ministrom Spahijom Kozlićem u iznosu od 110.000,00KM koja će biti dovoljna da se projekat završi i stavi u funkciju našim učenicima.
Uskoro očekujemo raspisivanje tendera za nastavak radova.