Zavičajni muzej Visoko: “Barutom kroz historiju

Povodom 15. aprila – Dana armije RBiH Zavičajni muzej-Visoko planirao je u saradnji sa Oružanim snagama BiH organizirati nesvakidašnju izložbu “Barutom kroz historiju”.

Inicijativu za izložbu dao je šef laboratorije za ispitivanje baruta OS BiH Namir Halilović koji je i autor izložbe.
Nažalost, situacija s pandemijom nas je onemogućila u našoj nakani zbog čega nam je veoma žao, jer smo ovom prigodnom izložbom naučno-edukativnog karaktera željeli obilježiti jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji naše države Bosne i Hercegovine.

U želji da makar djelimično predstavimo izložbu, uz odobrenje predstavnika OS BiH, odlučili smo se da pokažemo nekoliko izložbenih panoa, koji su već bili pripremljeni za izložbu, a također i malu video prezentaciju metoda ispitivanja laboratorije OS BiH.

Nadamo se da ćemo uskoro biti u prilici organizirati izložbu u prostoru Zavičajnog muzeja, odnosno čim se za to stvore povoljni uslovi.

JU Zavičajni muzej Visoko