ZAVIČAJNI MUZEJ: Postavljena info-tabla u haremu Djevojačke džamije u Podvincima

Info – table postavljene na još dva lokaliteta nekropola stećaka na području Visokog.

Danas su lokaliteti nekropole stećaka u haremu stare džamije zvane Djevojačka džamija u Podvincima i na lokaciji zvanoj Kadinjača u Uvorićima dobile signalizaciju.

Idemo dalje vrijedni visočki muzealci!