Zastupnicima u Parlamentu FBiH smanjene mjesečne naknade sa 1.000 KM na 1 KM

Administrativna komisija Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na sjednici je usvojila odluku o smanjenju iznosa paušala, naknade za odvojeni život, zakup stana za službene potrebe i troškove smještaja. Sveukupno su za zastupnike ovog doma mjesečni paušali i naknade smanjeni sa oko 1.000 KM na 1 KM.

Ovu informaciju zvanično je potvrdila potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović (SDA) koja je i inicirala ovakav prijedlog.

Mahmutbegović je jučer uputila zahtjeve prema Vladi FBiH i administrativnim komisijama oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da sve naknade koje nemaju karakter plaće budu svedene na simboličan iznos od jedne KM.

Navedene inicijative su pokrenute u cilju doprinošenja borbi protiv pandemije koronavirusa, te posebno saniranju ekonomskih posljedica aktuelne krize.

Potpredsjednica Federacije BiH je pripremila i prijedlog prema kojem bi do završetka krize bilo obustavljeno plaćanje naknada članovima svih upravnih i nadzornih odbora na nivou Federacije BiH, ili, također, smanjeno na simboličan nivo od 1 KM.

Mahmutbegović je uputila i prijedlog prema kojem bi bio određen maksimalan iznos plaće, naknade i drugih materijalnih prava u organima vlasti Federacije BiH, organima upravljanja institucija Federacije BiH i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, kao i njihovim uposlenicima.

Taj iznos ne može biti veći od dvije prosječne plate u Federaciji BiH do završetka krize izazvane pandemijom COVID-19. Od ovog ograničenja se izuzimaju oni organi, institucije i javna preduzeća, kao i njihovi uposlenici koji su direktno uključeni u rješavanje problema vanrednog stanja ili stanja prirodne nesreće (zdravstvo, policija, inspekcije …).