Zašto je dizel skuplji od benzina?

Dizel je manje čist naftni derivat od benzina, pa bi trebalo da bude logično da je i jeftiniji za proizvodnju od benzina. Ipak, više cijene dizela prouzrokuje zakon ponude i potražnje, a ne stvarni trošak proizvodnje.

Sirova nafta u rafinerijama može da postane jedan od brojnih proizvoda, kao što su lož ulje, benzin, dizel ili kerozin. Rafinerije mogu da proizvode određen broj ovih proizvoda u isto vrijeme, ali često biraju da najviše proizvode gorivo za kojim u tom trenutku postoji najveća potražnja.

To često znači da je prioritet u proizvodnji benzin za putničke automobile u odnosu na dizel koji najviše koriste komercijalna vozila. Kada je ponuda dizela manja, cijena logično raste.

U jednom trenutku godine, rafinerije se fokusiraju na proizvodnju lož ulja, koje je slično dizelu. U ovom momentu, obično prije početka zime, postoji više dizel goriva na tržištu i cijena obično pada. To nije uvijek slučaj, jer ako je zima vrlo hladna, to može da poveća potražnju za lož uljem i onda proizvodnja dizela pada, što ponovo dovodi do povećanja cijene.

Posljednjih godina, sa ciljem borbe protiv klimatskih promjena, mnoge Vlade uvele su nova pravila o prihvatljivoj količini sumpora u dizelu, a rafinerije moraju da proizvode gorivo koje ima vrlo nizak nivo sumpora. To znači da su bile potrebne značajne investicije u novu tehnologiju i nešto komplikovaniji proces proizvodnje kako bi dizel ispunio sve uslove. Dodatne regulative i nova tehnologija mogu da koštaju proizvođače goriva milijarde dolara, a ovi troškovi se uglavnom prenose na kupca putem cijene goriva.

U većini država, akcize su veće za dizel nego za benzin. To se uglavnom opravdava odlukom da država nametima ne želi da dodatno optereti milione građana, već će to radije prenijeti na vlasnike komercijalnih vozila.

Što se tiče aktuelne geopolitičke situacije, i ona je znatno uticala na rast cijene dizela. Uvoz dizela iz Rusije u Evropu je znatno smanjen ove godine, što je dovelo do manje ponude i rasta cijena. Pored toga, štrajk radnika rafinerija u Francuskoj ušao je u treću nedjelju, što dodatno opterećuje tržište dizel goriva u Evropi.

Pored visoke cijene goriva, vozači automobila sa dizel motorima imaju još neke muke, ali o tome drugi put.