ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA: U Osnovnoj školi „Alija Nametak“ Buci upriličeno predavanje za roditelje

U Osnovnoj školi „Alija Nametak“ Buci upriličeno je predavanje za roditelje učenika osmih i devetih razreda i Vijeće roditelja, od strane PU Visoko, a u sklopu projekta ” Zajedno za bolje sutra”.

Ciljevi predavanja su preventivno djelovanje i suzbijanje maloljetničke delikvencije nad djecom i među djecom, upoznavanje roditelja sa  radom policijskih službenika i pitanjima vezanim za  procedure kada dijete dođe u sukob sa zakonom, kao i opasnostima i posljedicama činjenja prekršaja i krivičnih djela.

U okviru predavanja roditelji su imali priliku pogledati prezentacije o opojnim drogama, njihovom izgledu kao i mogućnostima prepoznavanja kada djeca već dođu u priliku da krenu da konzumiraju opojne droge. Roditelji i policijski službenici su također vodili otvorenu diskusiju o svim pitanjima koja su ih zanimala a nisu spomenuta tokom izlaganja. Organizatori ističu da je odziv roditelja na ovo predavanje je bio veoma dobar.