Za 9 projekata u Visokom od značaja za mlade odobreno 10.000 KM

Foto: Bojan Krajišnik

 

Komisija za odabir projekata za mlade za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu, u okviru Javnog poziva udruženjima/organizacijama civilnog društva/fondacijama za predaju prijedloga projekata za mlade, izvršila je ocjenu pristiglih projekata i sačinila rang listu.

RANG LISTA PROJEKATA