Vrijednost boda za penzije u Federaciji povećana na 14,50 KM

Vlada Federacije BiH je na jučer održanoj sjednici dala saglasnost na usklađenu novu i veću vrijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. godini u visini od 14,50 KM, koji će biti primjenjivan za sve koji u FBiH budu penzionisani u ovoj godini.

Prema članu 78. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, vrijednost općeg boda se od 1. januara 2019. godine usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini.