Vrijedni učenici Gimnazije “Visoko” u akciji pošumljavanja

Učenici Gimnazije “Visoko” 14. i 15. novembra posjetili su Gornju Brezu i Vareš, te učestvovali u pošumljavanju.

U sklopu projekta “Inovacije u nastavi”, koji su pokrenuli profesorica Biologije Mulija Muhamedagić, profesorica Hemije Amra Hrnjić te profesor Fizike Džemal Dedić, učenici su imali priliku dan provesti u prirodi, uživati u druženju i društveno-korisnom radu.

Učenici 2. i 4. razreda su Gornju Brezu posjetili prvi dan u pratnji profesorice Amre Hrnjić, a učenici 1. i 3. razreda su drugi dan pošumljavanja proveli u Varešu u pratnji profesorice Mulije Muhamedagić.

Sav potreban materijal, prevoz i hranu obezbijedila je Organizaciona šumarska jedinica “Šumarija” sa sjedištem u Varešu, nadležna za državne i privatne šume u granicama općina Vareš i Breza.

U ovom projektu učestvovala su 73 učenika visočke gimnazije. Raspoređeni u 6 grupa, u pratnji poljoprivrednih tehničara, zasadili su ukupno 3000 sadnica bijelog bora.

Profesorica Hemije Amra Hrnjić ovim povodom je poručila da je oduševljena odgovornošću, kulturom ponašanja i odnosom prema prirodi koji učenici visočke škole imaju.

Tekst: Hana Bašić 2. b
Foto: Hana Bašić 2. b i Amila Slijepčević 3. c