Vozači oprez: Današnji raspored radarskih kontrola na području Visokog

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

PS VISOKO – Najavljene radarske kontrole za 12. 02. 2020.

od 10:00 do 11:30 sati R-443 Visoko- Kiseljak, Grajani
od 12:00 do 13:30 sati R-443 Visoko-Kiseljak, Zagorice
od 13:30 do 15:30 sati R-444 Visoko-Ilijaš, Donja Vratnica
od 18:00 do 20:00 sati R-443 Visoko- Kiseljak, Buci
od 20:00 do 21:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Radinovići
od 00:00 do 01:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Seoča