Vlada ZDK za proljetnu sjetvu odobrila 339.610 KM

Vlada Zeničko-dobojskog odobrila je 339.610 KM za realizaciju programa za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu na području ovog kantona.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK potpisalo je 27. maja sporazum o sufinansiranju ovog programa sa lokalnim zajednicama i Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, tako da je poljoprivrednicima u ZDK-u za proljetnu sjetvu na raspolaganju 1,5 miliona KM, saopćeno je iz Vlade ZDK.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirnes Bašić rekao je da sredstva iz budžeta ZDK donošenjem ove odluke postaju operativna, a bit će doznačena gradovima i općinama u ZDK.

– Prema sporazumu, obaveza lokalnih zajednica je da prate realizaciju tih sredstava sa svih nivoa te dostave izvještaj o realizaciji programa. Također, obaveza lokalnih zajednica je da sredstva koja ne utroše vrate Federaciji BiH i Zeničko-dobojskom kantonu – zaključio je Bašić.