Vlada FBiH usvojila informaciju o pomoći za socijalno ugrožene kategorije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojila informaciju Federalne direkcije robnih rezervi o pomoći za socijalno ugrožene kategorije stanovništva u vidu paketa osnovnih životnih namirnica. Radi se o intervenciji iz robnih rezervi.

“Radi se o pomoći osobama koje imaju stalnu novčanu pomoć i drugim socijalno ugroženim kategorijama na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mi smo jučer dobili spiskove od Federalnog ministarstva, radi se o oko 17.000 korisnika. Federalna direkcija robnih rezervi danas je upoznala Vladu FBiH o načinu podjele paketa hrane ovim kategorijama ljudi. Plan je da to radimo u dva navrata s robama koje se nalaze u federalnim robnim zalihama”, kazao je Tončo Bavrka.

Direktor Federalne direkcije robnih rezervi Tončo Bavrka kazao je da je Vlada FBiH Uredbu o pomoći socijalno ugroženim kategorijama donijela 7. jul