Vlada FBiH imenovala Fahrudina Smailagića za predstavnika na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic

Vlada Federacije BiH je na danas održanoj, 212. sjednici opunomoćila Fahrudina Smailagića iz Visokog, da zastupa Vladu Federacije BiH u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Igman d.d. Konjic.

Navedeno privredno društvo namjenske industrije ovog mjeseca obilježava jubilarnih 70 godina od osnivanja.