Vlada F BiH odobrila 175.348 KM za uplatu doprinosa za PIO za 22 radnika KTK Visoko

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu donijela dvije odluke o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine.

Između ostalog, donesena je i odluka o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža.

Time je dodijeljeno 4.089.051,78 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za penzionisanja 285 radnika za šest firmi.

Privrednom društvu KTK Visoko d.d. Visoko odobreno je 175.348,12 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 22 radnika. Granit d.d. Jablanica – u stečaju, odobrena je dodjela 133.112,50 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za pet radnika, Otvorenom dioničkom društvu Konfekcija Borac Travnik, 450.195,65 KM za 67 radnika, Zraku d.d. Sarajevo 36.429,07 KM za četiri radnika, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju 1.006.292,12 KM za 72 radnika i Hidrogradnji d.d. Sarajevo u stečaju 2.287.674,32 KM za uplatu doprinosa za 115 radnika.