Visočki vatrogasci očistili od guma ušće rijeke Fojnice u Bosnu

Nakon što je u prethodnom periodu veliki broj automobilskih guma „zatrpao“ ušće Fojnice u Bosnu, u dogovoru između Gradske uprave Visoko i Profesionalne vatrogasne jedinice Visoko se pristupilo vađenju guma iz rijeka i njihovom deponovanju.

Pored pohvale, ova akcija može poslužiti i kao apel svima nama da ovakav otpad, ali i svaki drugi deponujemo i transportujemo na mjesta predviđena za te namjene, a na u korita naših rijeka.