Visočki toponim – “HADŽIJINA VODA”

Podsjetit ćemo se na jedan interesantan visočki toponim koji je dobio naziv po hadžskom obredu, odnosno po osobi koja nakon obavljanja pete islamske dužnosti – hadža stiče titulu hadžija.

U urbanoj zoni Visokog postoji naselje naziva Hadžijina Voda. Samo ime govori da je naselje dobilo ime po “vodi” odnosno javnoj česmi koja se tu nekad nalazila, a ova je opet dobila ime po hadžiji čije ime nam nije poznato.

Poznato je da su nekad javne česme bile mjesta okupljanja, razgovora i druženja, tako da je svaka mahala imala svoju česmu. Da li je mahala odnosno česma dobila ime po hadžiji koji je bio njen vakif ili je naziv nastao zbog toga što su po kazivanju starijih Visočana hadžije nekada kretale i ispraćane na hadž upravo s ovog mjesta, ne može se sa sigurnošću tvrditi.

Činjenica je da hadžije iz Visokog već odavno ne kreću na svoj blagoslovljeni put ka Medini i Meki s ovog mjesta, česme više nema ondje gdje se nekad nalazila, ali je do danas sačuvan toponim da nas podsjeća na neka ranija vremena. Česma je stajala između današnjeg kafea “Karo” i apoteke “Nera” u Visokom.

U Fototeci Zavičajnog muzeja Visoko nalazi se fotografija “Na Hadžijinoj Vodi”, autora M. Gavrilovića, a nastala je u periodu između dva svjetska rata.