Visočki taxi-prevoznici dostupni građanima u slučaju hitne potrebe

Na osnovu naredbe Federalne uprave civilne zaštite o zabrani kretanja građana Federacije BiH, Udruženje taksista „VUT“ Visoko donijelo je odluku o radu dežurnih taxi-prevoznika na području grada Visoko u periodu od 16:00 do 24:00 sati.

Za svako taxi stajalište određen je po jedan taxi-prevoznik koji će biti dostupan građanima u slučaju hitne potrebe (odlazak u Dom zdravlja bolnicu i sl.).

Dežurni kontakt telefoni su:

• Taxi stajalište Park – 061/792-835

• Taxi stajalište Sebilj – 061/707-323

• Taxi stajalište Vema – 061/766-242 i 061/703-413

• Taxi stajalište Moštre – 061/992-730

• Taxi stajalište Šareni Hanovi – 061/272-346

• Taxi stajalište Centar – 061/239-977

• Taxi stajalište Autobuska stanica – 061/707-505

• Taxi stajalište Gračanica – 061/021-127