VISOČKA HRONIKA: Prije 113 godina car Franjo Josip I posjetio Visoko

U periodu između objave Bosanskog ustava u Sarajevu 20. februara i početka rada Sabora 15. juna 1910. godine, jedan događaj izazvao je izuzetnu pažnju. U tom periodu car Franjo Josip I posjetio je Bosnu i Hercegovinu. Ujutro, 30. maja, zasebnim vozom bosanskohercegovačkih željeznica iz Bosanskog Broda, car je otpočeo putovanje prema Sarajevu.

U Visoko carski voz pristiže u 13 sati i 50 minuta.

Za Visoko je careva posjeta imala posebno značenje, te mu je priređen svečani doček.

Prepis originala iz Kalendara Bošnjak za 1910. godinu:

– Na stanici Visoko bješe ogroman broj stanovništva iz mjesta i okolice na okupu. Duž pruge prije Visokog, kao i na drugim stranama, dočekivao je seljački narod dvorski voz i pozdravljao ga klicanjem.

Stigavši na stanicu Visoko Car-kralj je sam sobom otvorio vrata od vagona, sišao dolje i primio predstavu okružnog upravitelja Barona, kotarskog predstojnika Zimonića sa činovništvom kotara i raport zapovjednika oružničke postaje, a pristupivši mjesnom građanstvu općinski načelnik Salihaga Šehović pozdravio je Cara-kralja ovom besjedom:

Vaše carsko i kraljevsko Apostolsko Veličanstvo! Stanovnici grada Visokog presretni su da mogu u najvećem strahopoštovanju da izraze Vašem Veličanstvu svoja čuvstva nepokolebive vjernosti i odanosti. Današnji dan ostaće za sva vremena u najsjajnijoj uspomeni među svima nama, te puni duboke zahvalnosti i oduševljenja kličemo da Bog poživi Vaše Veličanstvo, našeg Cara i kralja do najkrajnjih granica ljudskog života. Živio! Živio! Živio!

Pošto se burno klicanje prisutnih stišalo, odgovorilo je Njegovo Veličanstvo načelniku visočkom ovo:

„Radujem se što sam stupio na zemljište starodrevnoga grada Visokog, te hvala Vama, stanovništvu grada i okolice najtoplije na priređenom mi srdačnom dočeku”.

Pri dolasku Njegovog Veličanstva u Visoko tamošnjem srpskom pjevačkom društvu, koje je na stanici stajalo i pjevalo Carevku zapala je osobita počast. Njegovu Veličanstvu dopalo se lijepo pjevanje ovoga društva, te je poručilo društvu neka otpjeva još jednu kiticu Carevke.

Iza toga je Njegovo Veličanstvo obdarilo zborovođu toga društva, srpskog narodnog učitelja Pantu Simića srebrenim satom sa svojim inicijalima. Osim toga je Njegovo Veličanstvo obdarilo tri curice, koje su na stanici uručile vladaru kite cvijeća, lijepim nakitima oko vrata. Curice su jedna pravoslavne, druga katoličke, a treća jevrejske vjeroispovijesti…