VISOČKA ČARŠIJA: Vrijednost koju moramo sačuvati

Bosanske čaršije su mjesta koja dišu. Imaju dušu, srce, oči i uši. Svaki grad, svako mjesto u Bosni i Hercegovini ima svoju čaršiju.

Čaršija je dio grada koji se nalazi u centru. Razvila se u svom obliku za vrijeme osmanske vladavine i predstavljala je komercijalno središte sa prepoznatljivim arhitektonskim kompleksom.

Današnje, moderne čaršije relativno su izmijenile svoj izgled. U čaršijama se danas nalaze objekti koji prate moderni život, kao što su ugostiteljski objekti, kulturni centri i drugi objekti koji olakšavaju funkcionisanje života. Bez obzira na uticaj savremenog vremena, bosanske čaršije zadržale su bar nešto od svog prvobitnog oblika i ostale su mjesto gdje se pije kafa, razgovara, pregovara, posluje, druži…

I Visoko ima svoju čaršiju. Još uvijek u Visokom postoje mjesta koja ne trpe protok vremena i gdje uvijek imate onaj topli osjećaj. Tu užurbanost i ludilo novog doba ostaju ispred vrata. To su ta mjesta koja imaju dušu, koja ne može zamijeniti ništa, a ujedno su ono što nas čini jedinstvenim i prepoznatljivim.

Na žalost takvih mjesta je sve manje u Visokom. Ne bismo smjeli to dozvoliti. Po svaku cijenu moramo nastojati održati instituciju čaršije, sa objektima kojima bi se trebali ponositi, kako zbog sebe, budućih naraštaja, tako i zbog stranaca koji dolaze u naš grad.