Visočanin ADEM ŠAHINOVIĆ mlada nada bh. košarke

Učenik OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko Šahinović Adem je učesnik košarkaškog kampa Džanan Musa Telemah i ujedno pobjednik u takmičenju za 2 poena.

Čestitamo AdemuiAdemi njegovom treneru, nastavniku ove škole, Ahmedović Kenanu.