Vijećnička inicijativa Zijade Smailagić: Subvencioniranje ekonomski neisplativih autobuskih linija

Vijećnica u Gradskom vijeću Visoko, Zijada Smailagić (SDA) na danas održanoj, 3. po redu sjednici GV Visoko podnijela je inicijativu sljedećeg sadržaja:

Podnosim inicijativu da se iz budžeta Grada Visoko subvencioniraju ekonomski neisplative lokalne autobuske linije, zbog interesa građana i njihove povezanosti sa gradom.

Obrazloženje:

Mještanima sela Šošnje ukinuta je redovna autobuska linija. Objašnjenje iz Poslovnice „Centrotransa“ Visoko je da im linija nije rentabilna. Obzirom da je selo Šošnje izuzetno udaljeno od centra grada, u budućnosti možemo očekivati ukidanje redovnih autobuskih linija i drugim udaljenim selima.

S obzirom na navedeno, predlažem da se uvede subvencioniranje ekonomski neisplativih autobuskih linija, kako bi autobuski prevoz bio dostupan za sve građane, a naročito za đake, penzionere i socijalno ugrožene kategorije. U protivnom, navedenim mjestima, prijeti iseljavanje stanovništva zbog nemogućnosti organizovanja normalnog života.

U ime mještana sela Šošanje, molim Gradsku upravu da u što skorije vrijeme sufinansira i vrati redovnu autobusku liniju Visoko – Šošnje.

Vijećnica: Zijada Smailagić
Visoko, 25. 10. 2019.