Vijećnica Zijada Smailagić: Naziv JU “Dom zdravlja” Visoko umjesto Poliklinika “Dr. Strika”

Vijećnica u Gradskom vijeću Visoko, Zijada Smailagić (SDA) na danas održanoj, 2. po redu sjednici GV Visoko podnijela je inicijativu sljedećeg sadržaja:

Podnosim inicijativu, da se sa  JU „Dom zdravlja“ Visoko skine naziv privatne poliklinike, sa mjesta gdje treba da stoji obilježje našeg DZ, i stavi naziv, JU“ Dom zdravlja“ Visoko.

Obrazloženje:

Ustupanjem jednog dijela prostora u nekadašnjem porodilištu DZ Visoko, privatnoj poliklinici „Dr. Strika“ i otvaranjem jedne dislocirane jedinice sa CT-om i ultrazvučnom dijagnostikom,  poliklinike „Dr. Strika“ iz Zenice, na mjestu gdje treba da stoji naziv naše ustanove, na ulazu Doma zdravlja je stavljen naziv privatne poliklinike.

Obzirom da je svim dosadašnjim menadžmentima promaklo da stave obilježje ustanove, nije se smjelo dozvoliti da na tom mjestu stoji ime privatne poliklinike. Korisnici naše ustanove su prilično zbunjeni zbog tog natpisa i navodi ih na razne sumnje o odnosu  DZ sa poliklinikom „Dr. Strika“.

Molim odgovorne i nadležne, da tu nepravilnost isprave i da na ulazu u DZ, gdje je u svim drugim zdravstvenim ustanovama istaknut naziv matične ustanove, skinu naziv privatne poliklinike i stave naziv JU “Dom zdravlja“ Visoko.