Veliki posao u Vidovićima završen, predstoje radovi na asfaltiranju puta

Na službenoj fb stranici gradonačelnika Mirze Ganića danas je objavljena informacija povodom aktuelnih radova u naselju Vidovići:
“Danas smo bili na terenu u Vidovićima. Radovi napreduju planiranom dinamikom. Veliki posao je završen. Nakon regulisanja odvodnih kanala za površinske vode, te skidanja lošeg asfalta, pristupit će se asfaltiranju cca 2,3 kilometra puta.
Svečani obilazak završetka radova planirano je u okviru obilježavanja Dana Grada Visoko (29. august).”
Mirza Ganić/ViPromo