Vedad ef. Limo: Razumijevanje muževnosti u islamu

Allah je spomenuo rudžulet ili muževnost na više od pedeset mjesta u Kur'anu.

Islamski ummet danas ima nasušnu potrebu za ljudima koji posjeduju istinski rudžulet ili muževnost, koji će dostojanstveno nositi emanet vjere, koji će biti u službi islama, svoga naroda i države u svakom momentu.

Postoje različita tumačenja i shvatanja pojma muževnosti ili muškosti. Mi iako sebe smatramo vjernicima često padamo u zamku pogrešnog tumačenja mnogih stvari u vjeri pa tako i ove. Za mnoge je muškost ili muževnost pokazivanje statusa sa dobrim kućama, autima, telefonima, odijelima, mjestima izlaska, ponižavanja drugih i drugačijih, iživljavanja nad mazlumima (onima koji nemaju zaštite), mijenjanju partnera prije braka, ali danas nažalost slobodno mogu reći i u braku, i još bezbroj pomodnih stari kojima kao eto pokazujemo svoju muškost prema drugima.

Odmah da vam kažem od toga nema ništa, veze s vezom i sa islamom nema, vodi nas sigurno u propast i bolnu kaznu na oba svijeta.

Mjerilo muževnosti u islamu nije novac, niti ugled i pozicija, već dobra djela, lijep ahlak i snaga vjerovanja.

Allahov Poslanik, a.s., je bio simbol istinske muževnosti i u svjetlu te osobine odgajao je i svoje ashabe. Oni su dobro zapamtili njegove riječi koje je uputio mušričkim vođama kada su mu ponudili vlast i novac samo da odustane od poslaničke misije: “Kada bi mi stavili Sunce u desnu, a Mjesec u lijevu ruku, ja ne bih ostavio ovu stvar sve dok Allah ne dadne pobjedu ovoj vjeri ili dok ja ne budem ubijen na tom putu.”

– Muževnost je snaga vjere prije bilo kakve druge snage. Ashab Abdullah ibn Mes'ud r.a. bio je slabašnog i mršavog tijela. Jedanput se popeo na palmino stablo, pa mu je vjetar podigao odjeću i oktrio potkoljenice koje su bile izrazito mršave. Kada su to vidjeli, ashabi su se počeli smijati, pa ih je Poslanik, a.s., upitao: ”Šta se smijete?”: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, njegove noge će na vagi Sudnjega dana biti teže od brda Uhud.” (Ahmed)

– Muževnost znači nošenje odgovornosti, iskreno savjetovanje i stajanje u odbranu iskrenih i čestitih vjernika.

– Muževnost je snaga govora u odbrani istine, reći istinu u lice nepravednom vladaru.

– Muževnost je postojanost pred dunjalučkim izazovima i uzdizanje iznad strasti i pohote, zbog straha od dana kijametskoga.

– Muževnost znači ispravno mišljenje, lijepa riječ, čovječnost i dostojanstvo, međusobno potpomaganje i solidarnost.

– Muževnost se pokazuje u vremenu kriza i fitne kada su nam potrebni vjernici koji su postojani na istini, oni koji su spremni da brane istinu ne bojeći se ničijeg prijekora.

– Muževnost je pomaganje svojoj supruzi u kućnim poslovima i odgoju djece, kao i istinska ljubav i briga za svoju porodicu i njihov odgoj. Kada su Aišu, r.a. upitali kakav je Poslanik, a.s., bio u kući, odgovorila je: ”Allahov Poslanik, a.s., je u svojoj kući bio najnježniji i najplemenitiji čovjek, bio je uvijek nasmijan. Pomagao je svojim ženama u kućnim poslovima, krpio je i ušivao obuću i odjeću, muzao je ovce i radio u kući kao što neko od vas radi u svojoj kući. Kada bi nastupilo vrijeme namaza odlazio bi u džamiju i nikada nije udario ženu i slugu.”

– Muževnost poznaje samo jedno mjerilo na osnovu kojeg se vrednuju ljudi, a to je svjesnost dragog Allaha dž.š. Islam ljude ne vrednuje i ne razlikuje po boji kože, spolu, porijeklu, imetku i ugledu, jer u ajetu dolazi: ”O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga je najviše svjestan, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.”(El-Hudžurat, 13.)

Komentirajući ovaj ajet islamski učenjaci su rekli: “To je razlog zašto u Allahovoj Knjizi nema nijednog ajeta u kojem se neko hvali zbog porijekla, ili u kojem se neko kudi zbog porijekla. Umjesto toga, Kur'an hvali iskreno vjerovanje, svjesnost i pobožnost, a kudi nevjerstvo, griješenje i nepokornost Allahu.”

Zato dragi brate ako želiš da se istinska muževnost (rudžulet) nađe kod tebe okiti se sljedećim svojstvima: veličaj i slavi Allaha riječima i djelima, budi spreman na odricanje, davanje i žrtvovanje, čini dobro onome ko tebi čini dobro, a ne uzvraćaj na zlo onome ko tebi čini zlo, poštuj druge ljude, uvažavaj njihovo mišljenje i nemoj ih podcjenjivati, uvijek govori istinu i u tom pogledu ne boj se ničijeg prijekora, daj svakome njegovo pravo, želi drugima ono što želiš samom sebi, stani na stranu mazluma, onoga kome je nepravda učinjena, a protiv zulumćara, budi spreman pomoći potrebnima u svakoj situaciji, spoznaj svoju vrijednost i svoje mogućnosti i ne izlazi iz okvira vlastitih mogućnosti, budi uvijek spreman obrisati suzu i utješiti ucviljenog, postupaj tako da liježeš miran u postelju, a znaš da si čist od zuluma i nepravde prema drugima, znaj da je muževnost plemenitost, hrabrost, mudrost i ljudskost u njihovom punom značenju. E to je prava muškost. Molim Allaha dž.š. da nam da da postanemo takvi.

Hutba / Hadži Ibrahimova džamija / petak 12. juni 2020. / 20. ševval 1441.