VAŽNO: Iskoristimo jednostavnu online registraciju – registrujmo se masovno za oktobarske izbore

Poslije dugog niza godina Centralna izborna komisija – CIK Bosne i Hercegovine je odlučila da olakša registraciju građanima BiH u dijaspori.

Sada je registracija mnogo jednostavnija i može se obaviti putem web-a, tako što se popuni i potpiše formular, te mobilnim telefonom uslika i zatim pošalje na web stranicu CIK-a, zajedno sa bosanskom ličnom kartom ili pasošem, i odgovarajućim dokumentom države u kojoj boravite.

Trenutno je za oktobarske izbore 2022. registrovano manje od 12.000 naših sugrađana koji žive u dijaspori, od mogućih stotina hiljada?!

KRAJNJI ROK ZA REGISTRACIJU JE 19. JULI, 2022.

DETALJNO UPUTSTVO klikom na ovaj LINK