Vazda su nam krali i nikad nam ništa nisu vraćali osim ovog sahata

Nana Subhija bila pametna žena, al kad se ono prvi put pomjero sahat nikako nije mogla skontat:

”Ukrali su nam jedan sahat, ko će nama sad taj sahat vratit!?”

I ne mereš je ubjedit. Njezin veliki zidni sahat, što ga je dedi Atifu donijela u miraz, bio je tačan po’ godine, a po’ godine je kasnio. Nije ga dala pomjerat.

Tek je sad razumijem , ko star insan pa mu je svaki minut zabremedet i zauhar.
Nikad nije halalila onaj sahat i do kraja života je govorila:

“Vazda su nam krali i nikad nam ništa nisu vraćali osim ovog sahata i to samo zato da bi nam ga opet mogli ukrasti.”

Uzeir Hadžibeg