Uzimanje i davanje

Imaš ti ljudi kojima je jedina svrha u životu da nešto uzmu od nekoga i da na bilo koji način nekome štetu naprave. Ne mora to biti samo korist, takvi se zadovolje kad ti uzmu pažnju, vrijeme, zasluge ili kad te samo iznerviraju, postide ili dovedu u neugodnu situaciju. Plaho umiju zanemariti sve tvoje dobro, a istaći i podebljati sve tvoje loše strane i djela.

Kad te na bilo koji način oštete njima je to zauhar, jer time hrane tu svoju bolest.

Ima takvih ljudi. Podosta. Srećom ima i onih koji bi dali sve, a uzimaju samo onoliko koliko im treba. Ima i takvih ljudi, malo, al oni ti drže ovaj dunjaluk da ne ode sve u helać.

Uzeir Hadžibeg