Usvojen budžet Federacije BiH za 2019. godinu, okončana finansijska blokada

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su budžet za 2019. godinu, ranije usvojen u Predstavničkom domu, u iznosu od 2,65 milijardi KM.

Budžet je usvojen sa 49 glasova “za”, jednim “suzdržim” i nijednim “protiv”. Delegati su nakon glasanja o prijedlogu budžeta izglasali zakon o izvršenju budžeta sa 51 glasom “za” i nijednim protiv.

Usvojenim budžetom, pored ostalog, omogućeno je i povećanje plaća državnim službenicima, ali i ministrima i parlamentarcima budući da je osnovica za obračun plaća povećana sa 315 KM na 330 KM.