Uslovi korištenja web portala ViPromo.ba

Korištenjem bilo kojeg dijela web portala ViPromo.ba prihvatate sve uslove korištenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korištenja, te se smatra da su korisnici upoznati sa aktuelnim uslovima korištenja i da su ih razumjeli u potpunosti. Nijedan dio sadržaja web portala ViPromo.ba se ne smije koristiti u nezakonite svrhe.

Strogo je zabranjeno preuzimanje bilo kojeg sadržaja sa web portala ViPromo.ba bez prethodne pismene dozvole. Svako preuzimanje za komercijalnu distribuciju ili objavljivanje putem bilo kojeg drugog medija bez prethodne dozvole podložno je tužbi. Sadržaj na web portalu ViPromo.ba zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama. Za dozvolu za preuzimanje sadržaja obratite se na e-mail: redakcija@vipromo.ba

Ukoliko smatrate da je došlo do povrede autorskih prava na našem portalu, možete nas obavijestiti na e-mail adresu: redakcija@vipromo.ba

Web portal ViPromo.ba sadrži linkove na web portale trećih osoba, koji su objavljeni u dobroj namjeri i ViPromo.ba se ne može smatrati odgovornim za sadržaje izvan ViPromo.ba web portala. Sadržaj izvan našeg portala koristite na vlastitu odgovornost.

Komentari na tekstove objavljeni na web portalu ViPromo.ba odražavaju isključivo stavove njihovih autora, a ne stavove portala ViPromo.ba, te se ViPromo u potpunosti ograđuje od stavova iznesenih u komentarima posjetilaca. Zadržavamo pravo da uklonimo komentare bez najave i objašnjenja. Strogo je zabranjeno u komentarima upotrebljavati jezik mržnje i diskriminacije. Također kleveta, uvrede i vulgarnosti nisu dozvoljeni. Zbog velikog broja komentara postoji mogućnost da neki od komentara imaju sadržaj koji krši navedena pravila. Ukoliko posjetioci uoče neke od takvih komentara mogu nas obavijestiti na e-mail: redakcija@vipromo.ba. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti i sadržaji koji su u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Ova pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra trenutno objavljena.