Uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom

Šetnica sa ugrađenim ivičnjacima bit će također popločana betonskim prizmama. Ugradnjom stabilizacionih pragova, dva na Bosni i četiri na Fojnici, dodatno će biti osigurana stabilnost korita. Za te namjene Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je 250.000 KM.

To je druga faza projekta, a tokom prve, izvedeni su zemljani radovi i urađen armirano betonski zid dužine 400 metara. Ugovor sa Gradskom upravom Visoko potpisan je 2017. godine, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Fena