Uprava policije MUP-a ZDK raspisala konkurs: zapošljava 110 policajaca i 15 mlađih inspektora

Na osnovu člana 48. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,broj: 4/14 i 2/18), Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona,  o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Javni oglas se objavljuje za:
Početni čin „POLICAJAC“ …………………………………………… broj izvršilaca 110
Početni čin „MLAĐI INSPEKTOR“ ……………………………….. broj izvršilaca 15

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI KLIKOM OVDJE