Uplaćena sredstva za VII i VIII ratu boračkih stipendija za 2.232 studenta u ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u ZDK-u uplatila sedmu i osmu ratu stipendija za 2.232 korisnika stipendija za studijsku 2018/2019. godinu u iznosu od 608.400,00 KM, koji obuhvata redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Nadležne gradske i općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicima stipendija.

U Budžetu ZDK za 2019. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.433.600,00 KM. Visina stipendije za prvu godinu iznosi 800,00 KM, a za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM.

“Isplatom ove dvije rate izvršili smo obaveze prema studentima za studijsku 2018/2019. godinu. Time su stvoreni uslovi da se krene sa stipendijama za narednu studijsku 2019/2020 godinu”, kazao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Konkursna procedura za dodjelu stipendija u 2019. godini je kasnila, pošto je Budžet usvojen u martu, ali je nova Vlada napravila značajan iskorak u politici stipendiranja tako što su prvi put ove godine stipendije dobili svi studenti koji su aplicirali na konkurs i koji su ispunjavali uslove.

“To će biti politika Vlade i u narednom periodu. Želimo da pomognemo mladima da se školuju i da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini”, kazao je premijer Mirza Ganić.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 141.700 KM
 • Grad Visoko – 76.500 KM
 • Općina Breza – 27.300 KM
 • Općina Doboj Jug – 16.400 KM
 • Općina Kakanj – 56.000 KM
 • Općina Maglaj – 41.100 KM
 • Općina Olovo – 26.600 KM
 • Općina Tešanj – 47.900 KM
 • Općina Usora – 13.700 KM
 • Općina Vareš – 21.600 KM
 • Općina Zavidovići – 73.100 KM
 • Općina Žepče – 66.500 KM