UOČI KONAČNE PRESUDE KARADŽIĆU: Hoće li osim Srebrenice biti osuđen za genocid i u drugim općinama

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Hagu u srijedu, 20. marta, izreći će konačnu (drugostepenu) presudu ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Preživjele žrtve očekuju potvrđivanje presude za genocid, a nadaju se i presudi za genocid u drugim općinama.

Radovan Karadžić se teretio po dvije tačke za genocid, po pet tačaka za zločine protiv čovječnosti i po četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom rata i agresije na BiH od 1992. do 1995.

Pretresno vijeće III MKSJ-a je 24. marta 2016. proglasilo Karadžića krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine i za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca.

Oslobođen je krivice po optužbi za genocid u drugim opštinama u BiH.

Pretresno Vijeće je zaključilo da je Karadžić počinio te zločine putem učešća u četiri Udružena zločinačka poduhvata (UZP) s ciljem da se bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone s područja u Bosni i Hercegovini na koja su bosanski Srbi polagali pravo, i to činjenjem zločina u općinama širom BiH.

Kriv je za UZP čiji je cilj bio širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva, zatim za UZP-u sa zajedničkim ciljem da se pripadnici UN-a uzmu za taoce kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba i za UZP s ciljem eliminisanja bosanskih Muslimana iz Srebrenice u julu 1995. godine.

Pretresno vijeće je Karadžiću izreklo kaznu od 40 godina zatvora.

I Karadžić i Tužilaštvo su se žalili na presudu Pretresnog vijeća i podnijeli najave žalbe 22. jula 2016. Žalbeni pretres održan je 23. i 24. aprila 2018. u ogranku Mehanizma u Haagu.

Treba podsjetiti da je Karadžić 25. septembra 2018. podnio zahtjev za izuzeće sudije Theodora Merona iz ovog predmeta. Sudija Meron se 27. septembra 2018., iz interesa pravde, povukao iz predmeta Karadžić i imenovao sudiju Ivu Nelsona de Cairesa Batistu Rosu da ga zamjeni.

Prvobitna optužnica protiv Karadžića potvrđena je 25. jula 1995. Uhapšen je u Srbiji 21. jula 2008., i prebačen na MKSJ 30. jula 2008. Suđenje je počelo 26. oktobra 2009. i tokom njega je Pretresno vijeće saslušalo svjedočenje 586 svjedoka u sudnici.

S.H. / Klix