“Ubikacija, evidentiranje i rekognosciranje stećaka na području općine Visoko“

U toku je realizacija III faze projekta “Ubikacija, evidentiranje i rekognosciranje stećaka na području općine Visoko“ koji su finansijski podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta kao i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona.

Jučer je stručna ekipa Muzeja izašla na lokalitet nekropole u Podvincima. Lokacija se nalazi u okviru sadašnjeg muslimanskog greblja, u krugu džamije u Podvincima.

Evidentirano je ukupno 18 stećaka, a zastupljeni su tipovi sanduka, sljemenjaka i ploče.

JU Zavičajni muzej Visoko