U životu ljudi naviknu na udarce i podmetanja, ali sve to ostavi trag na njima

U životu ljudi naviknu na udarce i podmetanja, ali sve to ostavi trag na njima. Ne budu oni isti ljudi koji su nekad bili.

Promijeni to njihova razmišljanja i osjećanja, promijeni to njihove navike. Nauče da uvijek ima onih koji se prema njima ponašaju kao da su iznad njih, ali puste da vide dokle će ići, puste da vide koliko ego može umanjiti čovjeka i koje sve posljedice ostavi u međuljudskim odnosima među ljudima koji su se nekad nazivali prijateljima.

Naviknu ljudi na podmetanja a onda smanje doživljaje i osjećaje koje imaju prema drugima jer nikada ne znaju što je sljedeće što mogu očekivati. Naviknu na udarce ispod pojasa pa se povuku iz mnogih bitki i smanje očekivanja od svijeta i od drugih ljudi. Naviknu ljudi da nije uvijek dobro reći koliko znaš, vjerovati sve što čuješ i shvate da je nekada bolje odmaknuti se i sa strane gledati kako će se stvari razvijati u budućnosti, a onda donijeti stav.

U životu nauče ljudi da svako bavljenje tuđim životom na kraju se skupo plati. Ko je šta rekao, kako je ko prenio, što je ko mislio, ko se iza čega sakrio, na kraju najviše košta one koji su htjeli sve to dovesti u red i posložiti onako kako oni misle da je najbolje.

Naviknu ljudi da je bolje odmaknuti se od svega što ih uznemirava i krenuti svojim putem, neće ništa riješiti, neće dobiti odgovore koje su tražili, samo će izgubiti svoj mir.

U životu ljudi naviknu na udarce i podmetanja i sve to ostavi trag na njima. Ostavi trag što su previše vjerovali ljudima koji su se samo prošetali kroz njihov život, što su previše davali emocija kojima je to bila samo trgovina, što su postavili previše ciljeva a premalo bili spremni krenuti za njima. Ti tragovi dođu na naplatu jednom kada u predvečerje ostanu sami i kada pogledaju svoj život i shvate da ništa nije onako kako su očekivali.