U Visokom održan okrugli sto u povodu proslave 800. obljetnice susreta sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila

Udruga „Centar za mirovno obrazovanje“ (CMO) sinoć je, u saradnji s JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ – Visoko, u Kulturnom centru „Altindag – Visoko“ u Visokom, održala drugi od šest okruglih stolova u povodu proslave 800. obljetnice susreta sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila, pod zajedničkim nazivom „Drama gostoprimstva“. Voditelj okruglog stola bio je fra Ivan Nujić, a izlagači fra Mile Babić, Amra Pandžo, Esad Bajtal i Alen Kristić.