U Visokom obilježen Međunarodni dan mira

Radionice pod nazivom “Moj doprinos izgradnji mira u mojoj zajednici” održane su u organizaciji Udruženja žena za međureligijski dijalog u porodici zajedno sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, te osnovnim školama “Safvet Beg Bašagić ”, “Kulin Ban” Visoko, “Alija Nametak” Buci, ”Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje, ”Musa Ćazim Ćatić” Veliko Čajno, te Franjevačkom klasičnom gimnazijom i Gimnazijom “Visoko”.

Kroz radionice koje su realizovali učestvovalo je 180 učenika i učenica, 8 škola i tri vjerske zajednice (pravoslavna, katolička i islamska zajednica).

Vjerski službenici su svojim zajedničkim gostovanjem u Gimnaziji “Visoko” i obraćanjem učenicima od I do III razreda ove škole dali poseban pečat. U svom izlaganju su istakli da sve religijske zajednice, vjere, kroz Svete tekstove koje čitamo, promovišu mir i suživot. Naš lični primjer je veoma bitan ako želimo djelovati u svojoj sredini. Mir dolazi sa činjenjem dobra, kako za sebe tako i za druge, i da mir treba tražiti u sebi a potom ga dijeliti s drugima. – poruka je ovog skupa.

Održane su radionice i u školama sa učenicima gdje su kroz historiju tragali za simbolima mira tražeći način njihovog nastanka i značenja. Govorili su o miru kroz slike i riječi i upoznavali se sa  mirotvorcima kroz historiju.