U VISOKO STIGLI PLAHI PEHLIVANI

Nešto mi se ova priča učini plaho poznata, reko da vam je prenesem:

Izbili onomad pehlivani, razapeli užeta i počeli pehlivaniti. Kad, čaršija se digla i uzbunila. 
To je protiv i mimo šeriata, gonite hin! – zavikali sa svih strana. I otjerali pehlivane. Iza toga nije prošla ni puna sedmica, kad došli naki Visočani u Sarajevo. Pitaju ih Sarajlije šta ima u Visokom, a oni vele da su stigli plahi pehlivani.

Dan-dva iza toga toliko se Sarajlija diglo i krenulo u Visoko da gledaju pehlivane.

Haj ti sad pa bidi pametan!

Mula Mustafa Bašeskija, Sarajevo 1789