U uredu premijera ZDK Mirze Ganića potpisan ugovor za modernizaciju puta Moštre – Visoko

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikakcije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak i direktor Kantonalne direkcije za ceste Rasim Kovač potpisali su danas sa direktorom firme “Trgošped” d.o.o. Kakanj, Ahmedom Zaimovićem, ugovor vrijedan 1.129.479,13 KM, sa PDV-om, a odnosi se na sanaciju i modernizaciju dijela ceste na dionici Moštre – Visoko na regionalnoj cesti R445 Kakanj – Visoko,

Ugovor je u skladu sa Godišnjim planom zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu, a potpisan je nakon tenderske procedure provedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ovim projektom je predviđena sanacija pomenute dionice ceste u dužini oko 1.300 metara, a podrazumijeva modernizaciju u skladu sa najvišim standardima u ovoj oblasti gradnje.

Ugovor je potpisan u uredu premijera ZDK Mirze Ganića.

“Ovo je jedna od najfrekventnijih saobraćajnica na području grada Visoko. Zbog toga smo se opredijelili da izgradimo novu saobraćajnicu sa potpuno novim slojem asfalta, a ne da krpimo rupe. Radimo u interesu građana i stvaramo uslove za razvoj ovog područja, jer je dobra putna infrastruktura osnov za privredni razvoj”, kazao je premijer Ganić.