U tunelima Ravne 3 pronađen još jedan artefakt

U tunelima Ravne 3, tačnije na zapadnoj strani tunela, pronađen je još jedan artefakt. Radi se o keramičkom ulomku posude koja se nalazila, djelomično ukopana, 10-ak metara od ulaza u tunel.

Istraživači koji su otkrili artefakt su R. Hoyle i A. Agić, a iz Fondacije ističu da se radi o predmetu od pečene gline, koji je pojavom i materijalom sličan onom pronađenom u obližnjem prolazu u tunelima Ravne 3 u februaru ove godine.

Artefakt je crne boje, srednje veličine sa ukrašavanjem u vidu horizontalnih linija koje se šire od vrata posude prema tijelu posude. Rub fragmenta posude je oštećen.

Iz Fondacije su dodali i sljedeće:

– Tuneli Ravne 3 presjecaju konglomeratnu jedinicu lokaliteta Ravne. Ulomak keramike je pronađen na kraju bočnog prolaza u podnožju zida tunela, okrenut naopako i djelomično ukopan u zemlju. Oblik prolaza ukazuje da nije riječ o prirodnoj šupljini. Primjetni su tragovi alata na mekanom sedimentu, glini, koje smo identificirali na stropu prolaza.