Postavljanje vatrogasnih aparata u objektima kolektivnog stanovanja u Visokom uz podršku Central osiguranja

JKP “VISOKO“ putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata već nekoliko dana realizuje aktivnosti koje se odnose na postavljanje vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama u gradu Visoko.

Realizacija navedenih radova uslijedila je nakon što je potpisan Ugovor o finansiranju nabavke vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara, a koji su potpisali Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata grada Visoko i Mirza Alimanović regionalni direktor Central osiguranja d.d. Sarajevo.

Navedene aktivnosti sufinansira Central osiguranje d.d. Sarajevo.

Cilj realizacije aktivnosti koje se odnose na postavljanje vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u svim objektima kolektivnog stanovanja – zgradama u gradu Visoko je unapređenje preventivne zaštite od požara i djelovanje na veću bezbjednost etažnih vlasnika.

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata kroz realizaciju ovog projekta ima za cilj u narednom periodu, aktivno raditi na stvaranju i unapređenju što boljih uvjeta za ugodniji i bezbjedniji ambijent za život građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama u gradu Visoko.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko