U prvih pola godine 231 intervencija Profesionalne vatrogasne jedinice

Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko u prvih šest mjeseci 2020. godine imala je 231 intervenciju. Na gašenju požara zabilježeno je ukupno 199 intervencija, od čega na otvorenom 132, na objektima 36 i na vozilima 6 intervencija. Tehničkih intervencija bilo je 24, dok se jedna intervencija odnosila na spašavanje životinja (psa).

Visočki vatrogasci jednom su intervenisali u spašavanju unesrećenih u saobraćajnoj nesreći, dok spašavanja ljudi s visina nije bilo.

Profesionalna vatrogasna jedinica imala je vrlo važnu ulogu u borbi protiv pandemije izazvane virusom korona. Primarno, u doba pandemije PVJ imala je 131 intervenciju na gašenju požara. Osim svojih primarnih, svakodnevnih zadataka (spašavanje ljudskih života, materijalnih dobara, te gašenja požara na otvorenom prostoru i stambenim objektima), Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko redovno provodila je dezinfekciju svih gradskih i svih prigradskih ulica i naselja, a u navedenom periodu, vatrogasci su prelazili i preko 200 kilometara dnevno. Također, pripadnici PVJ Visoko obavljali su dezinfekciju svih javnih površina, parkova i institucija.

Press Grada Visoko